Specifikace a charakteristika datových tarifů standardních klientů

Created with Sketch.

Definice pojmů pro služby poskytované Lubomírem Vyklickým v síti VyNet, dále jen VyNet.

Maximální rychlost

je rychlost stahování, nebo odesílání dat, která může být uživateli za ideálních podmínek dostupná nad rámec smluvních povinností poskytovatele vůči uživateli.

Například: při nízkém vytížení fyzické vrstvy aktivních prvků v síti, mimo špičku atd.

Inzerovaná rychlost

je rychlost stahování, nebo odesílání dat, jakou poskytovatel služby přístupu k síti internet uvádí ve své obchodní komunikaci, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k síti internet, a jakou označuje službu přístupu k síti internet při uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti není větší než maximální rychlost.

Běžně dostupná rychlost

je rychlost stahování, nebo odesílání dat, kterou má uživatel dostupnou po 95% času plynoucího dne. Běžně dostupná rychlost jako taková nesmí klesnout pod 60 % rychlosti inzerované

Minimální rychlost

Je minimální rychlost stahování, nebo odesílání dat, kterou poskytovatel uživateli garantuje. Minimální rychlost musí odpovídat alespoň 30 % hodnoty rychlosti inzerované.

Výjimku tvoří zásah vyšší moci (nepředvídatelná, nepřekonatelná a neovlivnitelná překážka,znemožňující plnit své závazky vůči uživateli)

Tab.1 Bezdrátový internet VyNet

Rychloststahovánív MbpsRychlostodesílánív Mbps
Název
tarifu
Přístupová
technologie
MinimalníBěžně
dostupná
InzerovanáMaximálníMinimálníBěžně
Dostupná
InzerovanáMaximální
Wireless
slow
2×2,
4×4 MU MIMO
3610100,61,222
Wireless
standart
2×2,
4×4 MU MIMO
61220301,752,548
Wireless
stand.UP
2×2,
4×4 MU MIMO
61220302,44,8812
Wireless
quick
2×2,
4×4 MU MIMO
91830401,752,548
Wireless
Quick UP
2×2,
4×4 MU MIMO
91830402,44,8812
Wireless
Business
2×2,
4×4 MU MIMO
122440501,752,548
Wireless
Bus.UP
2×2,
4×4 MU MIMO
122440502,44,8812
Wireless
60
60GHz PtMP183660606122020
Wireless
100
60GHz PtMP30601001003060100100

Tab2. Kabelový internet VyNet

RychlostStahovánív MbpsRychlostodesílánív Mbps
Název
tarifu
Přístupová
technologie
MinimalníBěžně
dostupná
InzerovanáMaximálníMinimálníBěžně dostupnáInzerovánáMaximální
Optic
slow
Gigabit Ethernet,
optic fiber
1020252510203050
Optic
standart
Gigabit Ethernet,
optic fiber
204050503060100100
Optic
Business
Gigabit Ethernet,
optic fiber
30601001003060100200

•Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu pod definovanou v intervalu delším než 70 minut.

•Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

•Velká trvající odchylka a velká opakující se odchylka mohou mít vliv na kvalitu poskytované služby a dávat v případech, definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami,právo na reklamaci poskytované služby.

•Pokles skutečně dosahované rychlosti pod úroveň minimální rychlosti je považovaný za výpadek služby a v případech, definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami,může dávat právo na reklamaci poskytované služby.

•Poskytovatel VyNet může v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami v síti uplatňovat opatření řízení provozu, což může ovlivnit skutečně dosahovanou rychlost. Rychlost nebo dostupnost služby mohou dále ovlivnit i nutné zásahy do infrastruktury, jako jsou nutné opravy a úpravy sítě, zásahy vyšší moci, zásahy státní moci a zásahy a poruchy na straně dodavatelů, zejména dodavatelů elektrické energie.

•Na skutečně dosahovanou rychlost při měření rychlosti připojení i běžném používání služby přístupu k síti internet mohou mít vliv další běžící služby, jako je internetová televize IPTV, nebo další OTT služby typu Youtube, Netflix, HBO GO, dále běžící aktualizace operačních systémů nebo aplikací, poslech hudby na pozadí a další služby, které běží mimo internetový prohlížeč, nebo na dalších zařízení připojených k internetu a nemusí být na první pohled jejich činnost zjevná.

•Výše uvedené rychlosti se měří na bodu předání služby koncovému uživateli. V případě stahování a odesílání dat jsou výše uvedené definice rychlostí platné pro každý směr samostatně. Při kontrole, zda nedochází k porušování smluvních podmínek, bude Úřad provádět měření na transportní vrstvě a bude postupovat dle svého metodického postupu „Měření rychlosti připojení k internetu se provádí v souladu s všeobecným oprávněním ČTÚ VO-S/1/08.2020-9 podle aktuálně platné metodiky. Měření datových parametrů sítí pomocí TCP protokolu (Metodický postup)“,který je zveřejněn na stránkách Úřadu.

Platnost Definice od 1.1.2021