Ceník

Created with Sketch.

Informace o maximální, běžné a minimální rychlosti viz: specifikace a chrakteristika datových tarifů standartních klientů  v hlavičce s odkazy.

Wireless Slow ………………….. 150,-Kč měsíčně
Wireless Standard …………… 200,-Kč měsíčně
Wireless Standard UP ……… 250,-Kč měsíčně
Wireless Quick ………………… 250,-Kč měsíčně
Wireless Quick UP …………… 300,-Kč měsíčně
Wireless Bussines ……………. 350,-Kč měsíčně
Wireless Bussines UP ………. 400,-Kč měsíčně

Wireless 60  ……………………… 200,-Kč měsíčně
Wireless 100  ……………………. 300,-Kč měsíčně

Optika Standard ………………. 250,-Kč měsíčně

Sleva pro pointy … dle velikosti pointu. (Zde platí pravidlo: Za každých započatých 8 připojených klientů, nebo za každý vysílač se započítá sleva 50,-Kč měs.)

Servisní poplatek, zbavující  odpovědnosti za neúmyslné poškození zapůjčeného zařízení a 100% slevy na všech pracech na přípojce internetu včetně jejího zřízení a oprav = +50,-Kč / měs.

Zřízení a přeložení internetu, telefonu VoIP a televize IPTV = 0,- Kč

Práce, za započatou hodinu = 200,- Kč, na jednoho technika

Přistavení montážního vozidla  = 500,- Kč jednorázově

1m SFP (venkovní,stíněný,datový) kabel  = 16,-Kč
1m SFP (vnitřní,stíněný,datový) kabel  = 14,-Kč
Konektory RJ45 (datové) 10,-Kč

(Ceny jsou uváděny včetně DPH)